Volmachten

Mercedes-Benz Assuradeuren B.V. treedt op als gevolmachtigde 
van de navolgende verzekeraars: