Volmachten

Mercedes-Benz Insurance Services Nederland B.V. treedt op als gevolmachtigde 
van de navolgende verzekeraars: